O TAŃCU

W dawnych, plemiennych społecznościach krąg był miejscem wyjątkowym. Był świętą przestrzenią, w której spotykano się, żeby ze sobą rozmawiać, słuchać się nawzajem i podejmować ważne decyzje. Kręgi gromadziły się wokół ludzi w najważniejszych, przełomowych chwilach ich życia – gdy przychodzili na świat, wkraczali w dorosłe życie, zostawali rodzicami, a także wtedy, gdy ich ziemska wędrówka dobiegała końca. We wspólnocie kręgu dawniej pracowano i świętowano, smucono się i radowano. A przy tym wszystkim – tańczono.
W obecnych czasach taniec coraz bardziej przybiera formy tańca towarzyskiego. Krąg zaczął się stawać linią lub kwadratem by w ostateczności ulec jeszcze większemu rozproszeniu do tańca w parach. Od niedawna zauważa się całkowite rozdzielenie, tańczymy sami, nieświadomi bycia częścią większej całości , odizolowani jeden od drugiego. Pradawny krąg tańca się załamał, ale jego potrzeba pozostała głęboko w naszej psychice, dlatego Tańce w kręgu dają tak wiele radości.

Tańce w kręgu to tańce dla każdego- dla tych tańczących i tych co na co dzień nie maja kontaktu z tańcem. Pochodzą z wielu kultur: celtyckiej, bałkańskiej, cygańskiej, greckiej, żydowskiej ,słowiańskiej ale nie tylko. Powstają  nowe tańce , czasami do współczesnej lub klasycznej muzyki – ale forma kręgu jest zachowana . Taniec w kręgu jest alternatywą dla naszego stresującego, samotnego i pełnego wyzwań świata, gdyż wytwarza społeczność i integruje jednostki w grupie w sposób szybki i bez użycia słów.

W Polsce ruch związany z Tańcami w Kręgu dopiero się rozwija , gdzie na Zachodzie Europy oraz USA znany jako „Circle Dance” , jest popularny od  lat 80-tych. Tańce te, dopełnione wspaniałą muzyka, zachwycają pięknem, dając szansę swobodnego wyrażania siebie w atmosferze wspólnej zabawy. Są  szansą na przeżycie radości płynącej z ruchu, harmonii i wspólnego tworzenia tanecznego kręgu. Śmiało można stwierdzić, że taniec folkowy,  taniec integracyjny, sprzyja  fizycznej i psychicznej integracji jednostki, oraz  w pewnym sensie   przybliża nas do natury, bo przecież  towarzyszy ludzkości od zawsze.

 

Dla wszystkich niezależnie od wieku i dotychczasowych doświadczeń z

tańcem, tańce w kręgu stają się szansą na przeżycie radości płynącej z ruchu, harmonii i wspólnego tworzenia tanecznego kręgu. Aby zatańczyć Zorbę Horę Kalamatianos itp…nie potrzeba specjalnych umiejętności, żeby włączyć się do kręgu osób pragnących świętować tańcem bogactwo i różnorodność życia w nas i wokół nas.